EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:262:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 262, 14. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 262
46. årgang
14. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1790/2003 af 13. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1791/2003 af 13. oktober 2003 om levering af korn som fødevarehjælp 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2003 af 13. oktober 2003 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse af det minimale naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i kvbd "Vinho verde" med oprindelse i vindyrkningszone C I a) i Portugal for produktionsårene 2003/04 til 2004/05 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2002/03 af den anslåede olivenolieproduktion samt af det enhedsbeløb for produktionsstøtten, der kan udbetales som forskud 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 af 13. oktober 2003 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1796/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2003 af 13. oktober 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 16
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF af 22. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug 17
*Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (1) 22

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/726/EC
*Kommissionens beslutning af 30. september 2003 vedrørende gyldigheden af visse bindende tariferingsoplysninger (meddelt under nummer K(2003) 3516) 27
2003/727/EC
*Kommissionens beslutning af 30. september 2003 vedrørende gyldigheden af visse bindende tariferingsoplysninger (meddelt under nummer K(2003) 3544) 29
2003/728/EC
*Kommissionens beslutning af 3. oktober 2003 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til metalrammebyggesæt, betonrammebyggesæt, præfabrikerede bygningselementer, kølelagerbyggesæt, stenskredsbeskyttelsessystemer i byggesæt (meddelt under nummer K(2003) 3452) (1) 34
2003/729/EC
*Kommissionens beslutning af 6. oktober 2003 om ændring af bilaget til beslutning 2002/300/EF om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (meddelt under nummer K(2003) 3463) (1) 37
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top