EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:260:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 260, 11. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 260
46. årgang
11. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1776/2003 af 29. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i forordning (EF) nr. 1493/1999 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1777/2003 af 10. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 1778/2003 af 10. oktober 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2003 af 10. oktober 2003 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1780/2003 af 10. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2003/04 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1781/2003 af 10. oktober 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 7
*Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet 8

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/711/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 10
2003/712/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 11
2003/713/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 12
2003/714/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 13
2003/715/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 14
2003/716/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 15
2003/717/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 16
2003/718/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af tolv græske medlemmer af og tolv græske suppleanter til Regionsudvalget 17
2003/719/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af tre nederlandske medlemmer af og tre nederlandske suppleanter til Regionsudvalget 19
2003/720/EC
*Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 20
Kommissionen
2003/721/EC
*Kommissionens beslutning af 29. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 92/118/EØF, for så vidt angår kravene til kollagen til konsum, og om ophævelse af beslutning 2003/42/EF (meddelt under nummer K(2003) 3393) (1) 21
2003/722/EC
*Kommissionens beslutning af 6. oktober 2003 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til vandtætningssæt til anvendelse på brodæk i flydende form (meddelt under nummer K(2003) 3483) (1) 32
2003/723/EC
*Kommissionens beslutning af 30. september 2003 vedrørende gyldigheden af visse bindende tariferingsoplysninger (meddelt under nummer K(2003) 3517) 34
2003/724/EC
*Kommissionens beslutning af 10. oktober 2003 om midlertidig undtagelse fra direktiv 82/894/EØF for så vidt angår hyppigheden af anmeldelser af primærudbrud af bovin spongiform encephalopati (meddelt under nummer K(2003) 3561) (1) 36
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2003/725/JHA
*Rådets afgørelse 2003/725/RIA af 2. oktober 2003 om ændring af bestemmelserne i artikel 40, stk. 1 og 7, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser 37
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top