EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:245:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 245, 29. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 245
46. årgang
29. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 af 22. juli 2003 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet 1
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1642/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 4
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1643/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur 7
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1644/2003 af 22. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed 10
*Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer 13
*Rådets forordning (EF) nr. 1646/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur 16
*Rådets forordning (EF) nr. 1647/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 2309/93 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering 19
*Rådets forordning (EF) nr. 1648/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut 22
*Rådets forordning (EF) nr. 1649/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1417/76 25
*Rådets forordning (EF) nr. 1650/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse 28
*Rådets forordning (EF) nr. 1651/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug 30
*Rådets forordning (EF) nr. 1652/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad 33
*Rådets forordning (EF) nr. 1653/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker 36
*Rådets forordning (EF) nr. 1654/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur 38
*Rådets forordning (EF) nr. 1655/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1416/76 41
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2003/659/JHA
*Rådets afgørelse 2003/659/RIA af 18. juni 2003 om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet 44
Erklæringer vedrørende samtlige foranstående retsakter 46
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top