Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:243:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 243, 27. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 243
46. årgang
27. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1700/2003 af 22. september 2003 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 af 24. september 2003 om tilpasning af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1) 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (1) 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1703/2003 af 26. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 80
Kommissionens forordning (EF) nr. 1704/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 82
Kommissionens forordning (EF) nr. 1705/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2003 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 84
Kommissionens forordning (EF) nr. 1706/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2003 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 86
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1707/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse for perioden 2003/04 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Scotch Whisky 88
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse for perioden 2003/04 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Irish whiskey 90
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1709/2003 af 26. september 2003 om høst- og lagererklæringer for ris 92
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1710/2003 af 26. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 98
Kommissionens forordning (EF) nr. 1711/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 127. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 99
Kommissionens forordning (EF) nr. 1712/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 80. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 101
Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 299. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 102
Kommissionens forordning (EF) nr. 1714/2003 af 26. september 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1609/88 for så vidt angår fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EF) nr. 2571/97 103
Kommissionens forordning (EF) nr. 1715/2003 af 26. september 2003 om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug og æbler) 104

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/673/EC
*Kommissionens beslutning af 25. september 2003 om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår oprindelsesreglerne for hummerstykker fra Saint-Pierre og Miquelon (meddelt under nummer K(2003) 3335) 106
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top