Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:235:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 235, 23. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 235
46. årgang
23. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1662/2003 af 22. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/2003 af 22. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/2003 af 22. september 2003 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1665/2003 af 22. september 2003 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non og Clementinas de las Tierras del Ebro eller Clementines de les Terres de l'Ebre) 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1666/2003 af 22. september 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår udløsningsmængden for tillægsimporttold for citroner, spisedruer, pærer, abrikoser, ferskener, nektariner og blommer 8
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/664/EC
*Afgørelse truffet af De Faste Repræsentanters Komité den 4. september 2003 om nedsættelse af en ad hoc-gruppe, der skal forberede oprettelsen af et mellemstatsligt agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (forberedende ad hoc-gruppe) 22
Kommissionen
2003/665/EC
*Kommissionens beslutning af 13. maj 2003 vedrørende statsstøtte, som Belgien har til hensigt at yde til fordel for Volvo Cars NV i Gent (meddelt under nummer K(2003) 1485) (1) 24
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/666/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/666/FUSP af 22. september 2003 om ændring af fælles holdning 2001/357/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia 28
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top