Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:224:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 224, 06. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 224
46. årgang
6. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1567/2003 af 15. juli 2003 om bistand til politikker og aktioner vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed og dermed forbundne rettigheder i udviklingslande 1
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1568/2003 af 15. juli 2003 om støtte til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme (hiv/aids, tuberkulose og malaria) i udviklingslandene 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2003 af 5. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1570/2003 af 5. september 2003 om fastsættelse af de mængder, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2004 for de toldkontingenter oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Bulgarien, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1571/2003 af 5. september 2003 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Parmigiano Reggiano) 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/2003 af 4. september 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Den Islamiske Republik Pakistan 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1573/2003 af 4. september 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Indien 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1574/2003 af 4. september 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2003 af 5. september 2003 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 25
*Kommissionens direktiv 2003/80/EF af 5. september 2003 om fastlæggelse i bilag VIIIa til Rådets direktiv 76/768/EØF af et symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid (1) 27
*Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram and ziram som aktive stoffer (1) 29

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/638/EC
*Kommissionens beslutning af 5. september 2003 om fordeling af de definitive støttebeløb for produktionsåret 2002/03 på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2003) 3147) 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top