EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:222:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 222, 05. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 222
46. årgang
5. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1559/2003 af 4. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1561/2003 af 4. september 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår fristen for levering til intervention for høståret 2002/03 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/2003 af 4. august 2003 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1563/2003 af 4. september 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører svensk flag 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2003 af 4. september 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2003 af 4. september 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den fjerde dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2003 af 4. september 2003 om ændring af importtold for korn 30

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/637/EC
*Kommissionens beslutning af 30. april 2003 om Østrigs støtte C 65/02 (tidligere N 262/02) til de østrigske luftfartsselskaber (meddelt under nummer K(2003) 1307) (1) 33
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top