EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:221:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 221, 04. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 221
46. årgang
4. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1554/2003 af 22. juli 2003 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/2003 af 3. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 1556/2003 af 18. august 2003 om åbning af licitation nr. 46/2003 EF over vinalkohol, der er oplagret i Tyskland, med henblik på nye industrielle anvendelser 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1557/2003 af 3. september 2003 om fastsættelse af importtold for ris 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1558/2003 af 3. september 2003 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 11
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF af 15. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF for så vidt angår offentlighed vedrørende visse selskabsformer 13

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/635/EC
*Kommissionens beslutning af 20. august 2003 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af direktiv 94/55/EF (meddelt under nummer K(2003) 3027) (1) 17
2003/636/EC
*Kommissionens beslutning af 2. september 2003 om principiel anerkendelse af, at dossiererne for detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af kaliumphosphit, acequinocyl og cyflufenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er fuldstændige (meddelt under nummer K(2003) 3128) (1) 42

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1540/2003 af 29. august 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1609/88 for så vidt angår fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EF) nr. 2571/97 (EUT L 218 af 30.8.2003) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top