EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:197:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 197, 05. august 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 197
46. årgang
5. august 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/2003 af 4. august 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1392/2003 af 4. august 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/2003 af 4. august 2003 om levering af korn som fødevarehjælp 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1394/2003 af 4. august 2003 om indstilling af fiskeri efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1395/2003 af 4. august 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/2003 af 4. august 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 11

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/578/EC
*Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 13
2003/579/EC
*Rådets henstilling af 22. juli 2003 om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 22
Kommissionen
2003/580/EC
*Kommissionens beslutning af 4. august 2003 om ændring af beslutning 2000/49/EF om ophævelse af beslutning 1999/356/EF om midlertidig suspension af indførsel af jordnødder og bestemte jordnøddeprodukter, som stammer fra jordnødder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Egypten (meddelt under nummer K(2003) 2800) (1) 31
2003/581/EC
*Kommissionens afgørelse af 1. august 2003 om overdragelse til gennemførelseskontorer af forvaltningen af støtten til en førtiltrædelsesforanstaltning inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne i Den Tjekkiske Republik i førtiltrædelsesperioden 35
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/582/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/582/FUSP af 21. juli 2003 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om den stats deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina 37
Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top