Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:192:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 192, 31. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 192
46. årgang
31. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1348/2003 af 30. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1349/2003 af 29. juli 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1350/2003 af 30. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 97/95 for så vidt angår høståret 2003/04 for produktionen af kartoffelstivelse 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1351/2003 af 30. juli 2003 om nærmere bestemmelser for forvaltningen af den første tranche af de kvantitative kontingenter for 2004 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 8
*Kommissionens forordning (Euratom) nr. 1352/2003 af 23. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1209/2000 om fastlæggelse af reglerne for meddelelse af oplysninger som foreskrevet i artikel 41 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2003 af 30. juli 2003 om indstilling af fiskeri efter lodde fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1354/2003 af 30. juli 2003 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1355/2003 af 30. juli 2003 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 21

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/564/EC
*Kommissionens beslutning af 28. juli 2003 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer (meddelt under nummer K(2003) 2626) (1) 23
2003/565/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2003 om forlængelse af det tidsrum, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (meddelt under nummer K(2003) 2692) (1) 40
2003/566/EC
*Kommissionens beslutning af 28. juli 2003 om det finansielle bidrag til foranstaltninger, som medlemsstaterne har planlagt for 2003 til gennemførelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsordningerne for den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(2003) 2693) 44
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/567/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/567/FUSP af 21. juli 2003 om gennemførelse af fælles holdning 1999/533/FUSP vedrørende Den Europæiske Unions bidrag til fremme af den snarlige ikrafttræden af traktaten om fuldstændigt forbud mod nukleare prøvesprængninger ("CTBT") 53
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2003/568/JHA
*Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor 54
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top