EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:181:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 181, 19. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 181
46. årgang
19. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2003 af 18. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1289/2003 af 18. juli 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2003 af 18. juli 2003 om en løbende licitation for produktionsåret 2003/04 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2003 af 18. juli 2003 om en tilføjelse i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler ("Pane di Altamura") 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2003 af 18. juli 2003 om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af Rådets forordning (EF) nr. 2604/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Thailand, og om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksporterende producent i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2003 af 18. juli 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2003 af 18. juli 2003 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 24

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/516/EC
*Rådets afgørelse af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager 25
Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering 27
Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp 34
2003/517/EC
*Rådets afgørelse af 15. juli 2003 om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank 43
2003/518/EC
*Rådets henstilling af 15. juli 2003 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank 45
Kommissionen
2003/519/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 2003 om Den Italienske Republiks (Regionen Sicilien) påtænkte støtteordning til fordel for virksomhedernes internationalisering (meddelt under nummer K(2003) 650) (1) 46
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top