EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:170:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 170, 09. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 170
46. årgang
9. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2003 af 8. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2003 af 8. juli 2003 om fastsættelse af den faktiske olivenolieproduktion og enhedsbeløbet for produktionsstøtten for produktionsåret 2001/02 8
*Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler (1) 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/497/CFSP
*Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse FYROM/2/2003 af 10. marts 2003 om at acceptere bidrag fra tredjelande til EU's militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 15
2003/498/CFSP
*Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse FYROM/3/2003 af 11. marts 2003 vedrørende ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse FYROM/2/2003 af 10. marts 2003 om at acceptere bidrag fra tredjelande til EU's militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 17
2003/499/CFSP
*Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse FYROM/4/2003 af 17. juni 2003 vedrørende ændring af afgørelse FYROM/2/2003 om at acceptere bidrag fra tredjelande til EU's militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 18
2003/500/CFSP
*Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse DRC/1/2003 af 1. juli 2003 om at acceptere bidrag fra tredjelande til EU's militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo 19
Kommissionen
2003/501/EC
*Kommissionens beslutning af 16. oktober 2002 om statsstøtteordning C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Koordinationscentre — Luxembourg (meddelt under nummer K(2002) 3740) (1) 20
2003/502/EC
*Kommissionens afgørelse af 23. juni 2003 om suspension af undersøgelsesproceduren vedrørende Canadas handelshindrende praksis i forbindelse med visse geografiske betegnelser for vin 29
2003/503/EC
*Kommissionens beslutning af 7. juli 2003 om ændring af beslutning 2003/42/EF for så vidt angår anvendelsesdatoen (1) 30

Berigtigelser
*Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/11/EF af 6. februar 2003 om 24. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (pentabromdiphenylether, octabromdiphenylether) (EUT L 42 af 15.2.2003) 31
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top