EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:168:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 168, 05. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 168
46. årgang
5. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/2003 af 4. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2003 af 4. juli 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2003 af 4. juli 2003 om udskydelse af fristen for såning af visse markafgrøder i visse regioner i Finland og Sverige i produktionsåret 2003/04 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2003 af 4. juli 2003 om overgangsforanstaltninger som følge af vedtagelsen af autonome og midlertidige foranstaltninger for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2003 af 4. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1227/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2003 af 4. juli 2003 om ændring af oplysninger i varespecifikationerne for tre betegnelser, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble og Caciocavallo Silano) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2003 af 4. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2003 af 4. juli 2003 om udstedelse af eksportlicenser for vin 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2003 af 4. juli 2003 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2003 af 4. juli 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1033/2003 omhandlede første licitation og om fravigelse af samme forordning 16

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/490/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 2003 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Argentina (1) 19
2003/491/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2003 om EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Luxembourg i 2002 23
2003/492/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2003 om EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Tyskland i 2001 28
2003/493/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juli 2003 om særlige betingelser for import af paranødder med skal, der har oprindelse i eller er afsendt fra Brasilien (1) 33
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top