EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:165:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 165, 03. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 165
46. årgang
3. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/2003 af 2. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/2003 af 1. juli 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1180/2003 af 2. juli 2003 om særforanstaltninger for så vidt angår importlicenser for sukker fra Serbien og Montenegro 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1181/2003 af 2. juli 2003 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 om fælles handelsnormer for sardinkonserves 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/2003 af 2. juli 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 315/2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1227/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1183/2003 af 2. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2003 af 2. juli 2003 om tyvende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 21
*Rådets direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, 66/402/EØF om handel med såsæd, 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø, 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, 2002/54/EF om handel med bederoefrø, 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø, 2002/56/EF om handel med læggekartofler og 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter, for så vidt angår sammenlignende EF-prøver 23

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/487/EC
*Rådets beslutning af 3. juni 2003 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Frankrig — anvendelse af artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 29
2003/488/EC
*Rådets henstilling af 18. juni 2003 om forebyggelse og reduktion af helbredsskader forbundet med narkotikamisbrug 31
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top