EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 157, 26. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 157
46. årgang
26. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1091/2003 af 18. juni 2003 om anden ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 om fastsættelse for år 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1092/2003 af 25. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1093/2003 af 24. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 668/2001 for så vidt angår forøgelse af den mængde, der er til rådighed for den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1094/2003 af 24. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2002 for så vidt angår forhøjelse af den i løbende licitation udbudte mængde med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/2003 af 25. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1500/2001 for så vidt angår forhøjelse af den i løbende licitation udbudte mængde med henblik på eksport af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1096/2003 af 25. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 953/2002 for så vidt angår forhøjelse af den i løbende licitation udbudte mængde med henblik på eksport af byg, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1098/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2003 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1099/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. juli til 30. september 2003 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1101/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1103/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af importtold for ris 35
*Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 38
*Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater 49

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/469/EC
*Kommissionens beslutning af 27. november 2002 om Tysklands støtteordning "Thüringens driftskapitalprogram" (meddelt under nummer K(2003) 4359) (1) 55
2003/470/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juni 2003 om tilladelse til visse alternative metoder til mikrobiologisk undersøgelse af kød bestemt til Finland og Sverige (meddelt under nummer K(2003) 1928) (1) 66
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/471/CFSP
*Fælles strategi 2003/471/FUSP vedtaget af Det Europæiske Råd af 20. juni 2003 om ændring af fælles strategi 1999/414/FUSP over for Rusland med henblik på at forlænge dens gyldighedsperiode 68
2003/472/CFSP
*Rådets fælles aktion 2003/472/FUSP af 24. juni 2003 om videreførelse af Den Europæiske Unions samarbejdsprogram for ikke-spredning og nedrustning i Den Russiske Føderation 69
2003/473/CFSP
*Rådets fælles aktion 2003/473/FUSP af 25. juni 2003 om Den Europæiske Unions bidrag til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien 72
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top