EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:154:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 154, 21. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 154
46. årgang
21. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2003 af 20. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2003 af 20. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug og æbler) 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2003 af 20. juni 2003 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal) 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2003 af 20. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft) 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2003 af 19. juni 2003 om indstilling af fiskeri efter industrifisk fra fartøjer, som fører svensk flag 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2003 af 20. juni 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det indre marked af ca. 7425 tons ris fra 2000-høsten, som det spanske interventionsorgan ligger inde med 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/2003 af 20. juni 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af sorghum, som det franske interventionsorgan ligger inde med 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2003 af 20. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/2003 af 20. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/2003 af 20. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 60
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1070/2003 af 20. juni 2003 om tredje ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 1071/2003 af 20. juni 2003 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 69
*Kommissionens direktiv 2003/62/EF af 20. juni 2003 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for hexaconazol, clofentezin, myclobutanil og prochloraz (1) 70

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/457/EC
*Rådets afgørelse af 13. maj 2003 om undertegnelse af aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel 79
Aftale om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel 80
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 91
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side om overensstemmelsesvurdering og accept af industriprodukter (PECA) 92
Kommissionen
2003/458/EC
*Kommissionens beslutning af 12. juni 2003 om ændring af bilag I og II til beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2003) 1813) (1) 93
2003/459/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juni 2003 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod abekoppevirus (meddelt under nummer K(2003) 1953) (1) 112
2003/460/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juni 2003 om beredskabsforanstaltninger vedrørende stærk chili og produkter af stærk chili (meddelt under nummer K(2003) 1970) (1) 114
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/461/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/461/FUSP af 20. juni 2003 om gennemførelse af fælles holdning 2003/297/FUSP vedrørende Burma/Myanmar 116
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top