Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:152:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 152, 20. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 152
46. årgang
20. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1049/2003 af 19. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1050/2003 af 19. juni 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1051/2003 af 19. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1052/2003 af 19. juni 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 33. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003 af 19. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test (1) 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/2003 af 19. juni 2003 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2003 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2003 af 19. juni 2003 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2003 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2003 af 19. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2003 af 19. juni 2003 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2003 af 19. juni 2003 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 14
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (1) 16

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/451/EC
*AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2003 af 16. maj 2003 om, at den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond, skal anvendes til gældslempelse 20
2003/452/EC
*Rådets afgørelse af 26. maj 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 22
Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 27
2003/453/EC
*Rådets afgørelse af 2. juni 2003 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf 41
Aftale i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, senest ændret ved aftalen i form af brevveksling, der blev paraferet den 31. marts 2000 42
2003/454/EC
*Rådets beslutning af 13. juni 2003 om ændring af bilag 12 i de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer og bilag 14a i Den Fælles Håndbog om visumgebyrer 82
Kommissionen
2003/455/EC
*Kommissionens afgørelse af 12. juni 2003 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december 2002 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 84
2003/456/EC
*Kommissionens afgørelse af 19. juni 2003 om fravigelse af afgørelse 98/235/EF om de rådgivende komitéer inden for den fælles landbrugspolitik og deres virkemåde 86
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top