EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 141, 07. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 141
46. årgang
7. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 975/2003 af 5. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af tunfiskekonserves henhørende under KN-kode 16041411, 16041418 og 16042070 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2003 af 6. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 977/2003 af 6. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2003-30. juni 2004) 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 978/2003 af 5. juni 2003 om indstilling af fiskeri efter brasme fra fartøjer, som fører spansk flag 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 979/2003 af 6. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 980/2003 af 6. juni 2003 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 981/2003 af 6. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 982/2003 af 6. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 983/2003 af 6. juni 2003 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2003 af 6. juni 2003 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 21

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/403/EC
*Rådets beslutning af 26. maj 2003 om ændring af beslutning 2003/17/EF om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (1) 23
2003/404/EC
*Afgørelse nr. 1/2003 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 16. maj 2003 om Den Demokratiske Republik Timor-Lestes tiltrædelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen 25
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om handelsordningen for fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side 26
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top