EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:117:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 117, 13. maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 117
46. årgang
13. maj 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003 af 12. maj 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1) 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i komposteringsanlæg (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for kategori 3-materiale og gylle, der anvendes i biogasanlæg (1) 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2003 af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende, nedgravning og brænding af animalske biprodukter samt visse gennemførelsesforanstaltninger (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande (1) 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 813/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indsamling, transport og bortskaffelse af tidligere fødevarer (1) 22

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/320/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår anvendelse i foder af brugt madolie (meddelt under nummer K(2003) 1489) (1) 24
2003/321/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forarbejdningsnormer for blod af pattedyr (meddelt under nummer K(2003) 1491) (1) 30
2003/322/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale (meddelt under nummer K(2003) 1494) (1) 32
2003/323/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fuldstændig adskillelse af kategori 1- og kategori 2-materiale fra kategori 3-materiale i anlæg for mellemprodukter (meddelt under nummer K(2003) 1495) (1) 35
2003/324/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om dispensation fra forbuddet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende (meddelt under nummer K(2003) 1496) (1) 37
2003/325/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår adskillelse af kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-forarbejdningsanlæg (meddelt under nummer K(2003) 1498) (1) 40
2003/326/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår adskillelse af kategori 2- og kategori 3-oliekemiske anlæg (meddelt under nummer K(2003) 1500) (1) 42
2003/327/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår lavkapacitetsforbrændings- eller medforbrændingsanlæg, hvor der ikke forbrændes eller medforbrændes specificeret risikomateriale eller kroppe, der indeholder specificeret risikomateriale (meddelt under nummer K(2003) 1501) (1) 44
2003/328/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår anvendelse i svinefoder af køkken- og madaffald, der er kategori 3-materiale, og forbuddet mod genanvendelse inden for samme art vedrørende fodring af svin med affaldsfoder (meddelt under nummer K(2003) 1502) (1) 46
2003/329/EC
*Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår varmebehandling af gylle (meddelt under nummer K(2003) 1505) (1) 51
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top