Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 97, 15. april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 97
46. årgang
15. april 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 669/2003 af 8. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1035/2001 om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp. 1
*Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 af 8. april 2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet 6
*Rådets forordning (EF) nr. 671/2003 af 10. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2341/2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2003 af 14. april 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 673/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1143/98, (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter med oprindelse i Polen 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2003 af 14. april 2003 om levering af korn som fødevarehjælp 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 675/2003 af 14. april 2003 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 676/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2001 om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer (1) 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 677/2003 af 14. april 2003 om hasteforanstaltninger for genopretning af torskebestanden i Østersøen 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den første licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 596/2003 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 679/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 598/2003 omhandlede første licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den første licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 604/2002 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 681/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 682/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 683/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 685/2003 af 14. april 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater) 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 686/2003 af 14. april 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2003 af 14. april 2003 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel 46
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (1) 48

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/263/EC
*Rådets afgørelse af 27. marts 2003 om undertegnelse og indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 53
Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 57
Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 72
Kommissionen
2003/264/EC
*Kommissionens beslutning af 21. december 2000 om Tysklands statsstøtte til Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH og Kranbau Köthen GmbH (meddelt under nummer K(2000) 4403) (1) 73
2003/265/EC
*Kommissionens beslutning af 10. april 2003 om finansiel støtte til EF-referencelaboratoriet for klassisk svinepest til evaluering af en ny diskriminerende prøve for klassisk svinepest (meddelt under nummer K(2003) 1190) 81

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2003 af 31. marts 2003 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren (EUT L 83 af 1.4.2003) 83
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top