Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:086:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 86, 03. april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 86
46. årgang
3. april 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2003 af 2. april 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2003 af 2. april 2003 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder indgivet i marts 2003 for frosset oksekød til forarbejdning kan imødekommes 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 603/2003 af 2. april 2003 om fastsættelse af importtold for ris 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2003 af 2. april 2003 om salg ved periodisk licitation af oksekød fra visse interventionsorganer til forarbejdning i EF 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2003 af 2. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 851/2002 for så vidt angår attestmodellen 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2003 af 2. april 2003 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Israel foretager inden importen i Fællesskabet 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2003 af 2. april 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 og af forordning (EF) nr. 2497/2001 for at tage hensyn til forordning (EF) nr. 1832/2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2003 af 2. april 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 om kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter 20

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/231/EC
*Rådets afgørelse af 17. marts 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ændringsprotokollen til den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (Kyoto-konventionen) 21
2003/232/EC
*Rådets afgørelse af 27. marts 2003 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 46
2003/233/EC
*Rådets afgørelse af 27. marts 2003 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 47
Kommissionen
2003/234/EC
*Kommissionens beslutning af 2. april 2003 om ændring af beslutning 74/360/EØF for så vidt angår Det Forenede Kongeriges undtagelse fra anvendelsen af Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter på hamp (Cannabis sativa) (meddelt under nummer K(2003) 1055) 48
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top