Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:076:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 76, 22. marts 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 76
46. årgang
22. marts 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2003 af 21. marts 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2003 af 20. marts 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører belgisk flag 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2003 af 21. marts 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2003 af 21. marts 2003 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2003 af 21. marts 2003 om bud for udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2003 af 21. marts 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2003 af 21. marts 2003 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2003 af 21. marts 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 9
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (1) 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
2003/198/EC, EURATOM
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 17. marts 2003 om udnævnelse af et medlem af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans 20
Rådet
2003/199/EC
*Rådets beslutning af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof 21
Kommissionen
2003/200/EC
*Kommissionens beslutning af 14. februar 2003 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilvaskemidler og om ændring af beslutning 1999/476/EF (meddelt under nummer K(2003) 143) (1) 25
2003/201/EC
*Kommissionens beslutning af 21. marts 2003 om ændring af beslutning 2000/85/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Letland (meddelt under nummer K(2003) 833) (1) 40
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/202/EC
*Rådets afgørelse 2003/202/FUSP af 18. marts 2003 om iværksættelse af den EU-ledede militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top