EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 65, 08. marts 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 65
46. årgang
8. marts 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 427/2003 af 3. marts 2003 om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2003 af 12. februar 2003 om fastlæggelse af metoden for tildeling af yderligere mængder, der følger af kontingentforøgelsen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 427/2003 af Fællesskabets kvantitative kontingenter for 2002 og 2003 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2003 af 7. marts 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2003 af 7. marts 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2003 af 7. marts 2003 om fastsættelse af restitutioner ved eksport i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2003 af 7. marts 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1331/2002 om en særlig løbende licitation for produktionsåret 2002/03 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2003 af 7. marts 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2003 af 7. marts 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 435/2003 af 7. marts 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2003 af 7. marts 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 25

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet
2003/158/EC, EURATOM
*Europa-Parlamentets afgørelse af 15. januar 2003 om udnævnelse af den europæiske ombudsmand 26
Rådet
2003/159/EC
*Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 27
Kommissionen
2003/160/EC
*Kommissionens beslutning af 7. marts 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til brugen af halon 1301 og halon 1211 (meddelt under nummer K(2003) 691) 29
2003/161/EC
*Kommissionens beslutning af 7. marts 2003 om en vejledende fordeling for 2003 mellem medlemsstaterne af de midler fra Fællesskabsfonden for Tobak, der skal anvendes til omstillingsforanstaltningerne i artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 2182/2002 (meddelt under nummer K(2003) 704) 31
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top