Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:053:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 53, 28. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 53
46. årgang
28. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 355/2003 af 20. februar 2003 om tilladelse til tilsætningsstoffet avilamycin i foderstoffer (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2003 af 27. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2003 af 27. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1938/2001, (EF) nr. 1939/2001 og (EF) nr. 1940/2001 om åbning af løbende licitationer med henblik på at sælge ris, som det spanske, det græske og det italienske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2003 af 27. februar 2003 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet (1) 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2003 af 27. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2771/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 361/2003 af 27. februar 2003 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 256/2003 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 60/2003 omhandlede licitation 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2003 af 27. februar 2003 om anvendelse af reduktionskoefficienter på anden tranche af licenser for aktiv forædling udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1488/2001 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 366/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 368/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 369/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 24. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2003 af 27. februar 2003 om fjortende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 371/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 373/2003 af 27. februar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 41

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2003/133/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 19. december 2002 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 24 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 43
Rådet
2003/134/EC
*Rådets henstilling af 18. februar 2003 om forbedring af beskyttelsen af selvstændiges sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 45
Kommissionen
2003/135/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2003 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Tyskland i delstaterne Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (meddelt under nummer K(2003) 626) (1) 47
2003/136/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2003 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Luxembourg (meddelt under nummer K(2003) 627) (1) 52
2003/137/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2003 om ændring af beslutning 93/402/EØF for så vidt angår import af fersk kød fra Paraguay (meddelt under nummer K(2003) 677) (1) 54
2003/138/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2003 om fastsættelse af kodningsstandarder for komponenter og materialer til køretøjer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (meddelt under nummer K(2003) 620) (1) 58
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/139/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/139/FUSP af 27. februar 2003 om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrien-området i Republikken Moldova 60
2003/140/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/140/FUSP af 27. februar 2003 om undtagelser fra de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2002/402/FUSP 62
2003/141/CFSP
*Rådets fælles aktion 2003/141/FUSP af 27. februar 2003 om ændring af fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske Unions politimission 63

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2000 af 11. august 2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand (EFT L 208 af 18.8.2000) 64
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1514/2002 af 19. august 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Malaysia, Rusland, Republikken Korea og Slovakiet (EFT L 228 af 24.8.2002) 65
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top