EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:042:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 42, 15. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 42
46. årgang
15. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 278/2003 af 6. februar 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 279/2003 af 14. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 280/2003 af 14. februar 2003 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser inden for kornsektoren for produkter henhørende under KN-kode 11010015 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 281/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 113. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 66. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 283/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 285. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2003 af 14. februar 2003 om åbning af en licitation for tildeling af eksportlicenser for frugt og grøntsager 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 285/2003 af 14. februar 2003 om udstedelse af importlicenser for fåre- og gedekødsprodukter under de toldkontingenter, der ikke er specifikke for GATT/WTO-lande, for første kvartal af 2003 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 286/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2003 af 14. februar 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 289/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 290/2003 af 14. februar 2003 om fastsættelse af importtold for korn 35
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 38
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/11/EF af 6. februar 2003 om 24. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (pentabromdiphenylether, octabromdiphenylether) 45

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/102/EC
*Kommissionens beslutning af 14. februar 2003 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2003) 500) 47
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top