Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:033:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 33, 08. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 33
46. årgang
8. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 237/2003 af 7. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 238/2003 af 7. februar 2003 om fastsættelse af den told, der skal anvendes fra den 1. januar til den 31. december 2003 på indførsel fra Ungarn til Fællesskabet af en række varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 239/2003 af 7. februar 2003 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 240/2003 af 7. februar 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 241/2003 af 7. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 242/2003 af 7. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 243/2003 af 7. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2003 af 7. februar 2003 om 11. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 467/2001 28
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF 30

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/84/EC
*Kommissionens afgørelse af 7. februar 2003 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland 41

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2002/40/EF af 8. maj 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug (EFT L 128 af 15.5.2002) 43
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top