EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:029:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 29, 05. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 29
46. årgang
5. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 216/2003 af 4. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 217/2003 af 4. februar 2003 om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for kornprodukter og tørret foder for 2003 for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 218/2003 af 4. februar 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2003 af 4. februar 2003 om salg ved periodisk licitation af oksekød fra visse interventionsorganer til forarbejdning i EF 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 220/2003 af 4. februar 2003 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2003 af 4. februar 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Den Islamiske Republik Pakistan 20

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/76/EC
*Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden 22
2003/77/EC
*Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver 25
2003/78/EC
*Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 28
Kommissionen
2003/79/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.2333 — De Beers/LVMH) (meddelt under nummer K(2001) 2365) (1) 40
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2003/80/JHA
*Rådets rammeafgørelse 2003/80/RIA af 27. januar 2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet 55
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top