EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:028:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 28, 04. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 28
46. årgang
4. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 199/2003 af 3. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 200/2003 af 3. februar 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den fjerde licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 2042/2002 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2003 af 3. februar 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 2048/2002 omhandlede fjerde licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2003 af 3. februar 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den anden licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 2249/2002 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2003 af 3. februar 2003 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2003 af 3. februar 2003 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 205/2003 af 3. februar 2003 om levering af flækærter som fødevarehjælp 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2003 af 3. februar 2003 om levering af korn som fødevarehjælp 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2003 af 3. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1940/2001 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 39000 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2003 af 3. februar 2003 om anden ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 om afbrydelse af de økonomiske og finansielle forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Irak 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2003 af 3. februar 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 210/2003 af 3. februar 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår jordudtagning som følge af ugunstige vejrforhold i visse områder i Fællesskabet 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 211/2003 af 3. februar 2003 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 212/2003 af 3. februar 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2003 af 3. februar 2003 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2003 af 3. februar 2003 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2003 af 3. februar 2003 om tiende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 41
*Kommissionens direktiv 2003/12/EF af 3. februar 2003 om omklassificering af brystimplantater i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (1) 43

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/74/EC
*Kommissionens beslutning af 31. januar 2003 om ændring af beslutning 1999/283/EF og 2000/585/EF for så vidt angår Botswana (meddelt under nummer K(2003) 403) (1) 45
2003/75/EC
*Afgørelse nr. 1/2003 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet den 30. januar 2003 om ændring af afgørelse nr. 1/2001 om ændring af afgørelse nr. 1/96 om gennemførelsesbestemmelser til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet 51
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top