Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:027:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 27, 01. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 27
46. årgang
1. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2003 af 31. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 112. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 182/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 65. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 183/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 284. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 185/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2003 af 31. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2003 af 31. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1) 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2003 af 31. januar 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2003 af 31. januar 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2003 af 31. januar 2003 om fastsættelse af importtold for korn 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2003 af 31. januar 2003 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 29

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/73/EC
*Kommissionens beslutning af 30. januar 2003 om ændring af beslutning 97/468/EF for så vidt angår optagelse af virksomheder i Estland og Namibia på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kød af vildtlevende vildt (meddelt under nummer K(2003) 333) (1) 31

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2003 af 23. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren og om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (EFT L 20 af 24.1.2003) 33
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top