EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:025:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 25, 30. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 25
46. årgang
30. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 150/2003 af 21. januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel 1
*Rådets forordning (EF) nr. 151/2003 af 27. januar 2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland 7
*Rådets forordning (EF) nr. 152/2003 af 27. januar 2003 om ændring af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 299/2001 vedrørende importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Folkerepublikken Kina 21
*Rådets forordning (EF) nr. 153/2003 af 27. januar 2003 om ændring af de ved Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000 indførte antidumpingforanstaltninger mod importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 23
*Rådets forordning (EF) nr. 154/2003 af 27. januar 2003 om ændring af de antidumpingforanstaltninger, der er indført ved forordning (EF) nr. 495/98 og ved forordning (EF) nr. 2413/95 på importen af ferrosiliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine 25
*Rådets forordning (EF) nr. 155/2003 af 27. januar 2003 om ændring af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1824/2001 på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2003 af 29. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 157/2003 af 28. januar 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2003 af 29. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1662/2002 om indførelse af midlertidig antidumpingtold på importen af garn af endeløse celluloseacetatfibre med oprindelse i Litauen og USA 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2003 af 29. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2377/2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 160/2003 af 29. januar 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 38

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/65/EC
*Rådets beslutning af 21. januar 2003 om forlængelse af anvendelsen af beslutning 2000/91/EF om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 40
Kommissionen
2003/66/EC
*Kommissionens beslutning af 28. januar 2003 om forlængelse af den frist i artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2002/56/EF om handel med læggekartofler, inden for hvilken medlemsstaterne kan forlænge gyldigheden af beslutninger om ligestilling af læggekartofler fra tredjelande (meddelt under nummer K(2003) 351) (1) 42

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002) 43
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/2000 af 13. oktober 2000 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 264 af 18.10.2000) 43
*Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2003/32/EF af 21. november 2002 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (EFT L 11 af 16.1.2003) 43

Meddelelse til læserne S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top