Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 24, 29. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 24
46. årgang
29. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 146/2003 af 27. januar 2003 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1705/98 om afbrydelse af visse økonomiske forbindelser med Angola i relation til UNITA's "União Nacional para a Independência Total de Angola" aktiviteter (UNITA) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 af 27. januar 2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2003 af 28. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/62/EC
*Kommissionens beslutning af 18. september 2002 om statsstøtte, som Det Forenede Kongerige har til hensigt at yde til Vauxhall Motors (UK) Ltd (meddelt under nummer K(2002) 3340) (1) 6
2003/63/EC
*Kommissionens beslutning af 28. januar 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at fastsætte undtagelser fra Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår andre kartofler end kartofler til udplantning med oprindelse i visse provinser i Cuba (meddelt under nummer K(2003) 338) 11
2003/64/EC
*Kommissionens beslutning af 28. januar 2003 om midlertidige foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus på tomatplanter til udplantning (meddelt under nummer K(2003) 339) 15

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290 af 28.10.2002) 18

Meddelelse til læserne S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top