EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:008:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 8, 14. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 8
46. årgang
14. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 54/2003 af 13. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 55/2003 af 13. januar 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 56/2003 af 13. januar 2003 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager 5
*Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof (1) 7

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/17/EC
*Rådets beslutning af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (1) 10
2003/18/EC
*Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 18
Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 22
2003/19/EC
*Rådets afgørelse af 14. oktober 2002 om afklassificering af visse dele af Sirene-Håndbogen, der er vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 34
Kommissionen
2003/20/EC
*Kommissionens beslutning af 27. december 2002 om anvendelse af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (meddelt under nummer K(2002) 5304) (1) 35
2003/21/EC
*Kommissionens beslutning af 30. december 2002 om ændring af beslutning 2002/673/EF om godkendelse af programmerne til gennemførelse af medlemsstaternes undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle (meddelt under nummer K(2002) 5488) 37
2003/22/EC
*Kommissionens beslutning af 30. december 2002 om Fællesskabets indkøb af vaccine mod klassisk svinepest og etablering af et EF-lager af denne vaccine (meddelt under nummer K(2002) 5490) 40
2003/23/EC
*Kommissionens beslutning af 30. december 2002 om finansielt tilskud til obligatorisk nedslagning af dyr mellem 1. juli og 31. oktober 2001 som følge af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2002) 5491) 41
2003/24/EC
*Kommissionens beslutning af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (meddelt under nummer K(2002) 5496) 44

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2304/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelsen") (EFT L 348 af 21.12.2002) 46
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top