Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:007:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 7, 11. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 7
46. årgang
11. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2003 af 10. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 42/2003 af 10. januar 2003 om salg ved licitation af vinalkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 43/2003 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 for så vidt angår støtten til den lokale produktion af vegetabilske produkter i regionerne i EU's yderste periferi 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 44/2003 af 10. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2584/2000 om indførelse af en ordning for fremsendelse af oplysninger om visse leveringer af okse- og svinekød ad landevej til Den Russiske Føderations område 58
*Kommissionens forordning (EF) nr. 45/2003 af 10. januar 2003 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1274/91 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg 60
*Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2003 af 10. januar 2003 om ændring af handelsnormerne for friske frugter og grøntsager for så vidt angår blandinger af friske frugter og grøntsager af forskellige arter i samme salgspakning 61
*Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 af 10. januar 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 48/2003 af 10. januar 2003 om bestemmelser for blandinger af friske frugter og grøntsager af forskellige arter i samme salgspakning 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 49/2003 af 10. januar 2003 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2002 til den 28. februar 2003 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 50/2003 af 10. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 70
Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2003 af 10. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 71
Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2003 af 10. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 72
Kommissionens forordning (EF) nr. 53/2003 af 10. januar 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 73

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/9/EC
*Rådets afgørelse af 10. december 2002 om opfyldelse af betingelserne i artikel 3 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen 74
Kommissionen
2003/10/EC
*Kommissionens henstilling af 10. januar 2003 om et koordineret program for offentlig levnedsmiddelkontrol i 2003 (meddelt under nummer K(2002) 5556) (1) 76
2003/11/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 85/511/EØF for så vidt angår listen over laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus (meddelt under nummer K(2002) 5559) (1) 82
2003/12/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet, for så vidt angår USA og Schweiz (meddelt under nummer K(2002) 5560) (1) 84
2003/13/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om midlertidig indførsel af heste, der deltager i den forolympiske testkonkurrence i Grækenland i 2003 (meddelt under nummer K(2002) 5561) (1) 86
2003/14/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af beslutning 2001/783/EF for så vidt angår beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport af dyr til omgående slagtning (meddelt under nummer K(2002) 5562) (1) 87
2003/15/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af beslutning 2002/613/EF, hvad angår godkendte ornestationer i Slovenien (meddelt under nummer K(2002) 5564) (1) 90
2003/16/EC
*Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2002) 5565) (1) 91
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top