EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:005:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 5, 10. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 5
46. årgang
10. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 32/2003 af 9. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2003 af 9. januar 2003 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 35/2003 af 9. januar 2003 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 38/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 40/2003 af 9. januar 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 13
*Kommissionens direktiv 2003/1/EF af 6. januar 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1) 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/8/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse (meddelt under nummer K(2002) 5236) (1) 16
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top