EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:348:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 348, 21. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 348
45. årgang
21. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2002/991/CFSP
*Rådet fælles holdning af 19. december 2002 vedrørende ophævelse af restriktive foranstaltninger over for "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) og om ophævelse af fælles holdning 97/759/FUSP og 98/425/FUSP 1
2002/992/CFSP
*Rådets fælles holdning af 19. december 2002 om forbud mod import af uslebne diamanter fra Sierra Leone 2
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2285/2002 af 10. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger i henhold til AVS-EF-partnerskabsaftalen og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3705/90 3
*Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 5
*Rådets forordning (EF) nr. 2287/2002 af 16. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 42
*Rådets forordning (EF) nr. 2288/2002 af 19. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1601/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland, Thailand og Tyrkiet 52
*Rådets forordning (EF) nr. 2289/2002 af 19. december 2002 om afslutning af en undersøgelse (vedrørende en ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1600/1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tråd af rustfrit stål af diameter 1 mm og derover med oprindelse i Indien og om genindførelse af told for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og ophævelse af registreringen af denne import 54
*Rådets forordning (EF) nr. 2290/2002 af 19. december 2002 om import til Fællesskabet af uslebne diamanter fra Sierra Leone 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2291/2002 af 20. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 2292/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 60
Kommissionens forordning (EF) nr. 2293/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2003 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 62
Kommissionens forordning (EF) nr. 2294/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 2295/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2003 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 2297/2002 af 20. december 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 70
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/2002 af 20. december 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører britisk flag 71
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/2002 af 20. december 2002 om åbning af licitation nr. 44/2002 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser 72
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2300/2002 af 19. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2603/97 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for import af ris med oprindelse i AVS-staterne samt i de oversøiske lande og territorier (OLT) 74
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 1999/105/EF for så vidt angår definitionen af små mængder frø 75
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2302/2002 af 20. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter 78
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2303/2002 af 9. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 230/2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland, Thailand og Tyrkiet og om godtagelse af tilsagn fra visse importører i Den Tjekkiske Republik og Tyrkiet 80
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2304/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelsen") 82
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2002 af 20. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris 92
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2306/2002 af 20. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår prisoplysninger for importerede fiskerivarer 94
Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 100
Kommissionens forordning (EF) nr. 2308/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation 102
Kommissionens forordning (EF) nr. 2309/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 103
Kommissionens forordning (EF) nr. 2310/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 104
Kommissionens forordning (EF) nr. 2311/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 105
Kommissionens forordning (EF) nr. 2312/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 106
Kommissionens forordning (EF) nr. 2313/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 108
Kommissionens forordning (EF) nr. 2314/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 110
Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/2002 af 20. december 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2282/2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 111
Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/2002 af 20. december 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2283/2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 113
Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2002 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 115
Kommissionens forordning (EF) nr. 2318/2002 af 20. december 2002 om ændring af importtold for korn 117

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/993/EC
*Rådets afgørelse af 16. december 2002 om undertegnelse på Fællesskabets vegne og om midlertidig anvendelse af den aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Nepal om handel med tekstilvarer, der paraferedes den 23. oktober 2002 i Bruxelles 120
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Nepal om handel med tekstilvarer 121
Kommissionen
2002/994/EC
*Kommissionens beslutning af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2002) 5377) (1) 154
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top