Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:344:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 344, 19. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 344
45. årgang
19. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2257/2002 af 18. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/2002 af 18. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1868/2002 og (EF) nr. 1870/2002 for så vidt angår ansøgninger om licenser for import af hvidløg med oprindelse i alle andre tredjelande end Kina for perioden fra 6. januar til 28. februar 2003 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2259/2002 af 18. december 2002 om åbning af en licitation for tildeling af eksportlicenser for frugt og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2002 af 17. december 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/2002 af 18. december 2002 om indledning af en undersøgelse vedrørende påstået omgåelse af antidumpingforanstaltninger, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 408/2002 på importen af visse typer zinkoxid med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse andre typer zinkoxid med oprindelse i Folkerepublikken Kina og ved import af visse typer zinkoxid afsendt fra Vietnam samt om registrering af denne import 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/2002 af 18. december 2002 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2263/2002 af 18. december 2002 om fastsættelse af importtold for ris 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/986/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 2002 om ændring af beslutning 2001/881/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ændring af beslutning 2002/459/EF om fastsættelse af listen over enheder i edb-nettet ANIMO (meddelt under nummer K(2002) 4987) (1) 20
2002/987/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 2002 om listen over virksomheder på Falklandsøerne, der er godkendt til indførsel af fersk kød til EF (meddelt under nummer K(2002) 4988) (1) 39
2002/988/EC
*Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om et finansielt EF-bidrag til visse medlemsstater til udbygning af infrastrukturerne for plantesundhedskontrol af planter og planteprodukter fra tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 5076) 41
2002/989/EC
*Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, for 2003 (meddelt under nummer K(2002) 5086) 45
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top