EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:341:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 341, 17. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 341
45. årgang
17. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF af 3. december 2002 om et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis-programmet 2003-2007) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2236/2002 af 10. december 2002 om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2003-2004) 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2002 af 16. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2002 af 16. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2239/2002 af 16. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2240/2002 af 16. december 2002 om levering af korn som fødevarehjælp 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2241/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2242/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den anden licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 2042/2002 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 2048/2002 omhandlede anden licitation 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2002 af 16. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 for så vidt angår anvendelse af vinsyre i vinprodukter 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002 af 16. december 2002 om de gebyrer, der ved registrering af EF-design skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 60

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/980/EC
*Afgørelse nr. 4/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Den Slovakiske Republik den 8. oktober 2002 om ændring af afgørelse nr. 1/95 om vedtagelse af associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg mellem Regionsudvalget og Det Slovakiske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget 61
2002/981/EC
*Rådets afgørelse af 11. november 2002 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge 63
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge 64
Kommissionen
2002/982/EC
*Kommissionens afgørelse af 16. december 2002 om fortsættelsen af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af prydplanteformeringsmateriale af Chamaecyparis, Ligustrum vulgare og Euphorbia fulgens efter Rådets direktiv 98/56/EF (1) 68
2002/983/EC
*Kommissionens afgørelse af 16. december 2002 om fortsættelse af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formeringsmateriale af Prunus domestica efter Rådets direktiv 92/34/EØF (1) 69
2002/984/EC
*Kommissionens afgørelse af 16. december 2002 om fortsættelsen af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af graminae Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum efter Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF (1) 70

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens seksogtyvende direktiv 2002/34/EF af 15. april 2002 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF on indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 102 af 18.4.2002) 71
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top