EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:334:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 334, 11. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 334
45. årgang
11. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2002/960/CFSP
*Rådets fælles holdning af 10. december 2002 om restriktive foranstaltninger over for Somalia 1
2002/961/CFSP
*Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Afghanistan 3
2002/962/CFSP
*Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika 5
2002/963/CFSP
*Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 7
2002/964/CFSP
*Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant, der skal varetage hvervet som særlig koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa 9
2002/965/CFSP
*Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten 11
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/2002 af 10. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2191/2002 af 10. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1227/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (1) 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2192/2002 af 10. december 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2193/2002 af 10. december 2002 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2194/2002 af 10. december 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 20

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/966/EC
*Afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 25. oktober 2002 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Litauens deltagelse i EF-programmet Fiscalis 21
Den Europæiske Centralbank
2002/967/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2002/7) 24
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top