EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:324:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 324, 29. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 324
45. årgang
29. november 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2002 af 28. november 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2002 af 28. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 21/2002 for så vidt angår forsyningsopgørelsen for Azorerne inden for kornsektoren for 2002 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2002 af 28. november 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører fransk flag 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2103/2002 af 28. november 2002 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Sydafrika foretager inden importen i Fællesskabet 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2002 af 28. november 2002 om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet og Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 for så vidt angår den liste over variabler for teoretisk og praktisk uddannelse og den kodning af disse, der skal anvendes ved indberetning af data fra og med 2003 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2105/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2107/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2108/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2109/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2110/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2002 af 28. november 2002 om afvisning af indsendelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2112/2002 af 28. november 2002 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 2113/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2114/2002 af 28. november 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 2115/2002 af 28. november 2002 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 2116/2002 af 28. november 2002 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2117/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2002 af 28. november 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 50
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (1) 53

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/931/EC
*Rådets afgørelse af 22. oktober 2002 om indgåelse af en tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side 59
Tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side 61
Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side 63
Kommissionen
2002/932/EC
*Kommissionens beslutning af 26. november 2002 om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2002 (meddelt under nummer K(2002) 4541) 64
2002/933/EC
*Kommissionens beslutning af 28. november 2002 om ændring af beslutning 2002/69/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2002) 4583) (1) 71
2002/934/EC
*Kommissionens beslutning af 28. november 2002 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-overvågningsprogrammer for 2003, og om fastsættelse af EF-tilskuddet (meddelt under nummer K(2002) 4592) 73

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets fælles aktion 2002/921/FUSP af 25. november 2002 om forlængelse af Den Europæiske Unions Observatørmission (EFT L 321 af 26.11.2002) 76
Berigtigelse til Rådets afgørelse 2002/922/FUSP af 25. november 2002 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission (EFT L 321 af 26.11.2002) 76
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top