Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:311:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 311, 14. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 311
45. årgang
14. november 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2011/2002 af 11. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 603/1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af binde- og pressegarn af polypropylen med oprindelse i Polen, Tjekkiet og Ungarn og om endelig opkrævning af den midlertidige told 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2002 af 13. november 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2002 af 7. november 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 11

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/888/EC
*Rådets beslutning af 5. november 2002 om bemyndigelse af Tyskland og Frankrig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 3 i direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 13
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side 15
Kommissionen
2002/889/EC
*Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om EF-tilskud til dækning af Grækenlands, Spaniens, Frankrigs, Nederlandenes, Østrigs, Portugals og Finlands udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(2002) 4372) 16
2002/890/EC
*Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2002 om ændring af afgørelse 1999/215/EF om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af binde- og pressegarn af polypropylen med oprindelse i Polen, Tjekkiet og Ungarn og om afslutning af proceduren med hensyn til importen af sådanne varer med oprindelse i Saudi-Arabien 20
2002/891/EC
*Afgørelse nr. 2/2002 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget den 28. oktober 2002 om en undtagelse fra definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af tunfiskekonserves og tunfiskefileter (HS-position ex 16.04) 22
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top