EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:299:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 299, 01. november 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 299
45. årgang
1. november 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1939/2002 af 31. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1940/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1941/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1942/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1943/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af importtold for korn 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1944/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1945/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1946/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1947/2002 af 31. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1948/2002 af 31. oktober 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 584/75 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/2002 af 31. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2002 af 31. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, som fører belgisk flag 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1951/2002 af 31. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1952/2002 af 31. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, som fører portugisisk flag 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1953/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1954/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1955/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2002 af 31. oktober 2002 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/2002 af 31. oktober 2002 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1958/2002 af 31. oktober 2002 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1959/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1960/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1962/2002 af 31. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 41

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/849/EC
*Afgørelse nr. 1/2002, truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, den 15. januar 2002 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til reglerne om statsstøtte i artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, jf. artikel 63, stk. 3, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side 43
Gennemførelsesbestemmelser til reglerne om statsstøtte i artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, jf. artikel 63, stk. 3, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side 45
2002/850/EC
*Afgørelse nr. 2/2002, truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, den 27. februar 2002 om ændring af afgørelse nr. 1/1998 om associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg 48
2002/851/EC
*Afgørelse nr. 3/2002, truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, den 27. februar 2002 om vedtagelse af de almindelige vilkår og betingelser for Republikken Estlands deltagelse i Fællesskabets programmer 49
2002/852/EC
*Afgørelse nr. 4/2002, truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, den 24. maj 2002 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Estlands deltagelse i EF-programmet Fiscalis 50
Kommissionen
2002/853/EC
*Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2002 om Det Europæiske Fællesskabs holdning til tilpasningen til den tekniske udvikling af regulativ nr. 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 og 113 vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa 53

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2000/728/EF af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer (EFT L 293 af 22.11.2000) 55
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top