Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:289:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 289, 26. oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 289
45. årgang
26. oktober 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2002/842/CFSP
*Rådets afgørelse af 21. oktober 2002 om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1911/2002 af 25. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1912/2002 af 25. oktober 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 107. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2002 af 25. oktober 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 60. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1914/2002 af 25. oktober 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 279. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2002 af 25. oktober 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2002 af 25. oktober 2002 om fastsættelse af tildelingskoefficienter for de i oktober 2002 indgivne ansøgninger om importlicens for visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2002 af 25. oktober 2002 om åbning af en licitation for tildeling af eksportlicenser for frugt og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2002 af 25. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1788/2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (1) 15

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/1918/EC
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side om overensstemmelsesvurdering og accept af industriprodukter (PECA) 25
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side om overensstemmelsesvurdering og accept af industriprodukter (PECA) 26
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side 27
Kommissionen
2002/843/EC
*Kommissionens beslutning af 23. oktober 2002 om en dispensationsanmodning fra Tyskland i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (meddelt under nummer K(2002) 3977) 28
2002/844/EC
*Kommissionens beslutning af 23. oktober 2002 om ændring af direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgangen til ny køreplan for jernbanetransport (meddelt under nummer K(2002) 3997) (1) 30
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top