EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:270:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 270, 08. oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 270
45. årgang
8. oktober 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1780/2002 af 7. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1781/2002 af 7. oktober 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1782/2002 af 7. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 884/2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1783/2002 af 7. oktober 2002 om fastsættelse for perioden 2002/03 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Irish Whiskey 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1784/2002 af 7. oktober 2002 om fastsættelse for perioden 2002/03 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Scotch Whisky 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1785/2002 af 7. oktober 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 9
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (1) 10

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Den Europæiske Centralbank
2002/777/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 26. september 2002 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2002/6) 14
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top