EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:267:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 267, 04. oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 267
45. årgang
4. oktober 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1763/2002 af 30. september 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1950/97 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sække og poser af polyethylen eller polypropylen med oprindelse i bl.a. Indien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1764/2002 af 3. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1765/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1766/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1767/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den niende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1768/2002 af 3. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1769/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1770/2002 af 3. oktober 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1771/2002 af 3. oktober 2002 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1772/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1773/2002 af 3. oktober 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 22
*Kommissionens direktiv 2002/78/EF af 1. oktober 2002 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/320/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 23

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/773/EC
*Rådets afgørelse af 23. september 2002 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 27
2002/774/EC
*Rådets afgørelse af 23. september 2002 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 28
2002/775/EC
*Rådets afgørelse af 30. september 2002 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 29
Kommissionen
2002/776/EC
*Kommissionens beslutning af 3. oktober 2002 om elvte ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 3605) (1) 30
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top