Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:265:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 265, 03. oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 265
45. årgang
3. oktober 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1756/2002 af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer for så vidt angår tilbagekaldelse af godkendelse af et tilsætningsstof og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/1999 (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2002 af 2. oktober 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1758/2002 af 2. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1759/2002 af 2. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter hestemakrel fra fartøjer, som fører fransk flag 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1760/2002 af 2. oktober 2002 om indstilling af fiskeri efter jomfruhummer fra fartøjer, som fører fransk flag 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1761/2002 af 2. oktober 2002 om salg ved licitation af oksekød fra visse interventionsorganer til forarbejdning i EF 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1762/2002 af 2. oktober 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 3223/93 om visse statistiske oplysninger om de restitutioner, der betales ved eksport af visse landbrugsprodukter i form af varer, der omfattes af Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 13

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/770/EC
*Kommissionens beslutning af 2. oktober 2002 om ændring af beslutning 2001/699/EF og om ophævelse af beslutning 2002/250/EF for at ophæve beskyttelsesforanstaltningerne over for fiskerivarer og akvakulturprodukter importeret fra Vietnam (meddelt under nummer K(2002) 3607) (1) 16
2002/771/EC
*Kommissionens beslutning af 2. oktober 2002 om ophævelse af beslutning 2002/62/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Pakistan (meddelt under nummer K(2002) 3613) (1) 18
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top