EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:243:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 243, 11. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 243
45. årgang
11. september 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2002 af 10. september 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/2002 af 10. september 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1661/1999 med hensyn til listen over de toldsteder, hvor produkter kan angives til fri omsætning i Fællesskabet 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2002 af 10. september 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/2002 af 10. september 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/2002 af 10. september 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 13
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/61/EF af 19. juli 2002 om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) 15

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/748/EC
*Kommissionens beslutning af 10. september 2002 om ændring af beslutning 98/676/EF for så vidt angår fluazolat (meddelt under nummer K(2002) 3324) (1) 19
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top