EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:201:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 201, 31. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 201
45. årgang
31. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2002 af 30. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2002 af 30. juli 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1270/2002 om åbning af licitation nr. 43/2002 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/2002 af 29. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne vedrørende støtte, der er ydet fra Samhørighedsfonden og proceduren for finansielle korrektioner 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1387/2002 af 30. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2002 af 30. juli 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2002 af 30. juli 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/2002 af 30. juli 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/2002 af 30. juli 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 36
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/628/EC
*Rådets afgørelse af 25. juni 2002 om indgåelse på Fællesskabets vegne af Cartagena-protokollen om biosikkerhed 48

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2002 af 25. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser (EFT L 197 af 26.7.2002) 66
Berigtigelse til afgørelse nr. 2/2002 truffet af associeringsrådet for associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side af 16. april 2002 om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter som omhandlet i protokol nr. 3 til Europaaftalen (EFT L 172 af 2.7.2002) 67
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top