EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:179:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 179, 09. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 179
45. årgang
9. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/2002 af 8. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/2002 af 8. juli 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/2002 af 8. juli 2002 om første ændring af Rådets forordning (EF) nr. 310/2002 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1225/2002 af 8. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2540/2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1148/2001 for så vidt angår overensstemmelseskontrol ved import af friske frugter og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002 om ændring af bilag B til Rådets direktiv 64/432/EØF 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2002 af 8. juli 2002 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2002 af 8. juli 2002 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1218/2002 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/546/EC
*Rådets beslutning af 20. juni 2002 om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer 22
Kommissionen
2002/547/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juli 2002 om EF-tilskud til visse EF-referencelaboratoriers arbejde inden for veterinærmedicin og folkesundhed (restkoncentrationer) (meddelt under nummer K(2002) 2524) 28
2002/548/EC
*Kommissionens beslutning af 8. juli 2002 om ændring af beslutning 2002/230/EF for så vidt angår EF-referencelaboratoriet for aviær influenza i 2002 (meddelt under nummer K(2002) 2531) 30

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT L 3 af 5.1.2002) 31
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top