EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:177:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 177, 06. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 177
45. årgang
6. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2002 af 5. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2002 af 5. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 20/2002 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige forsyningsordninger for regionerne i den yderste periferi, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2002 af 5. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2300/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2002 af 5. juli 2002 om, at importører og producenter af visse Einecs-stoffer pålægges at forelægge bestemte oplysninger og gennemføre bestemte undersøgelser i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2002 af 5. juli 2002 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2002 af 5. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2002 af 5. juli 2002 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om importrettigheder, indgivet i juni 2002 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes 12
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 13
Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet 20
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/45/EF af 25. juni 2002 om tyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner) 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/545/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juli 2002 om gennemførelse af et bluetongue-vaccinationsprogram i Italien og indkøb af vaccine hertil (meddelt under nummer K(2002) 2525) 23
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top