EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:176:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 176, 05. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 176
45. årgang
5. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2002 af 4. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 45. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2002 af 4. juli 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse for produktionsåret 2001/02 af den endelige støtte for tørret foder 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2002 af 4. juli 2002 om udstedelse af eksportlicenser for vin 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2002 af 4. juli 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2002 af 4. juli 2002 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2002 af 4. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 18
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 om ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
541/2002/ECSC
*Kommissionens beslutning af 9. april 2002 om anvendelsen af statsstøtte til kulindustrien i Frankrig i årene 1994 til 1997 (meddelt under nummer K(2002) 1329) (1) 26
2002/542/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juli 2002 om ændring af beslutning 96/482/EF for så vidt angår varigheden af isoleringsperioden for indførsel af fjerkræ og rugeæg fra tredjelande og sundhedsforanstaltninger efter indførsel (meddelt under nummer K(2002) 2492) (1) 43
2002/543/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juli 2002 om ændring af beslutning 2001/783/EF for så vidt angår iagttagelsesdistrikter og overvågningsområder i forbindelse med bluetongue i Italien (meddelt under nummer K(2002) 2494) (1) 45
2002/544/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juli 2002 om godkendelse af det overvågningsnetværk for kvægbesætninger, der er oprettet i Belgien i overensstemmelse med Rådets direktiv 64/432/EØF(meddelt under nummer K(2002) 2495) (1) 46

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 92/2002 af 17. januar 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine (EFT L 17 af 19.1.2002) 47
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2002/413/EF af 30. maj 2002 om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning i Europa (EFT L 148 af 6.6.2002) 48
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top